Ulusal Yayınlar

Anasayfa / Yayınlar / Ulusal Yayınlar
Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

Prof.Dr. Anıl ÇUBUKÇU tarafından yayınlanan ULUSAL Yayınların listesi :

 1. Ayan F, Farahmand M, Yüceyar S, Ayan F, Çubukçu A, Pusane A. Akut appendisitin ayırıcı tanısında ultrasonografi. Kolon ve Rektum Hast Derg 1993; 3(1): 14-16
 2. Eralp Y, Özder A, Karahasanoğlu T, Çubukçu A, Ekinci A, Çağlar N, Pusane A. Koroner anjiyografi kompliaksyonu olarak gelişen bir mezenterik emboli olgusu. Türk Kardiyol Dern Arş 1994; 22(6): 407-409.
 3. Çubukçu A, Ertem M, Ergüney S, Hamzaoğlu İ, İnce barsak obstrüksiyonunda somatostatin ve PGE1 analoglarının anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1995; 11(4): 223-226. (Uzmanlık tezinin yayınlanmış halidir)
 4. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Çiçek Y, İnsel H. Akut ince barsak mekanik obstrüksiyonunun pre-operatuar döneminde uygulanan somatostatin analoğu ve dekstran 40 tedavisi barsak hasarını azaltabilir mi? Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 71-75.
 5. Taşkın M, Apaydın B, Zengin K, Yiğitbaşı R, Çubukçu A. Stoma ayarlanabilir silikon gastrik bant (SASGB) yöntemi ile opere edilmiş morbid obesite olgularımız. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 138-144.
 6. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Hansel H. Yabancı cisme bağlı atipik akut appandisit. Kolon Rektum Hast Derg 1996; 6(2): 90-92.
 7. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Karayiğit C. Sol akciğer lobektomisine sekonder mide volvulusu. Cerrahi Tıp Arşivi 1996; 14:218-221.
 8. Özbay O; Büyükgebiz O, Alponat A, Çubukçu A, Altunkaya E, Dülger M. Karında unutulan gazlı bezin barsak lumenine göç etmesine ikincil bir ileus olgusu. Kolon Rektum Hast Derg 1996; 6(1): 46-48
 9. Ayan F, Gazioğlu E, Çubukçu A, Bahar H, Ertürk S, Özbal A. Akut hidropik kolesistitlerde anaerob bakteri infeksiyonları. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997; 2(1): 16-20.
 10. Ayan F, Gazioğlu E, Çubukçu A, Ertürk S, Hansel H, Babür T. Masif alt gastrointestinal sistem kanamaları. Ulusal Travma Dergisi 1997; 3(4): 270-274.
 11. Özbay O, Alponat A, Büyükgebiz O, Çubukçu A, Gönüllü NN. Hydatid cyst of the liver with rupture into bronchi (case report). Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997; 2(1): 16-20.
 12. Gönüllü NN, Çubukçu A, Cantürk NZ, Özkan S, Utkan Z. İnguinal herni onarımında lokal anestezi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1998; 14(1):58-64.
 13. Karahasanoğlu T, Ulualp K, Kılıç N, Söylet Y, Çubukçu A, Şirin F, Özbal A. Hemoroid tedavisinde diosminin rolü (Anal manometrinin önemi). Klin Deney Cerrah 1998; 6(2): 93-96.
 14. Gönüllü NN, Çubukçu A, Alponat A, Erçin C, Cantürk NZ, Eraldemir B. Stres ülserinin önlenmesinde nitrik oksitin etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1999; 13: 103-107.
 15. Çubukçu A, Büyükgebiz O, Gönüllü NN, Alponat A, Utkan Z. Pilonidal sinüs cerrahisinde Limberg flep. Kolon ve Rektum Hast Derg 1999; 9(2): 69-71.
 16. Çubukçu A, Büyükgebiz O, Gönüllü NN, Alponat A. Kolonoskopi hastalarında oral sodyum fosfat ile kolon temizliği. Kolon ve Rektum Hast Derg 1999; 9(2): 51-53.
 17. Büyükgebiz O, Çubukçu A, Özkan S, Yirmibeşoğlu O, Özdamar D, Şahin T. Nadir görülen bir akut karın nedeni: spontan koledok perforasyonu. Klin Deney Cerrah 1999; 7(3): 165-167.
 18. Gönüllü NN, Çubukçu A, Alponat A, Eraldemir B, Özbay O. Herni onarım tekniğinin postherniorafi ağrı üzerine etkisi. Göztepe Tıp Dergisi 2000; 15: 19-21.
 19. Çubukçu A, Gönüllü NN, Alponat A, Özbay O. Yapay yama ile kası fıtığı tamirinde iki farklı tespit yönteminin karşılaştırması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2000; 14: 92-95
 20. Alponat A, Çubukçu A, Gönüllü NN, Cantürk Z, Özbay O. Minik aletlerle laparoskopik kolesistektomi (Minisite Kolesistektomi). Ulusal Cerrahi Dergisi 2000; 16(5): 311-315.
 21. Alponat A, Çubukçu A, Gönüllü NN. Disposable endobag için ucuz ve pratik bir alternatif: cerrahi eldivenden torba hazırlanması. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2000; 7(2-3): 61-63.

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak